špecialista / špecialistka Oddelenia nákupov („Отдел закупок“) Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne, Ruská Federácia

Cryosoft sro

Miesto práce
Rusko
Adresa
Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne, Ruská Federácia
Pracovná oblasť
Ekonomika a financie, Manažment, Marketing a reklama, Obchod, Veda a výskum
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Ekonomika a financie, Manažment, Marketing a reklama, Obchod, Veda a výskum
Ponúkaný plat
2 000 - 2 500 USD / Mesiac
Informácie o pracovnom zaradení a platových podmienkach:
- pozícia v stabilnej a prestížnej medzinárodnej organizácii;
- plný pracovný úväzok na dobu maximálne 6 rokov;
- platená dovolenka podľa pracovného zaradenia;
- služobný byt (s čiastočným hradením nájmu zo strany SÚJV);
- plat v rozsahu 500 až 900 EUR / mesačne / ekvivalent v Rbl (podľa vzdelania, praxe
a dosiahnutých výsledkov);
- príplatok (kompenzácia pobytových nákladov a.j.) v rozmedzí 2000 - 2500 USD;
mesačne (podľa vzdelávanie a praxe);
- úhrada leteniek do SR 1x ročne (vrátane rodinných príslušníkov)
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské I. stupňa
Termín ukončenia výberového konania
31.1.2022
Termín nástupu
1.3.2022
Náplň práce
Pracovná náplň:
- príprava a realizácia formulárov zmlúv pre rôzne kategórie nákupov;
- zabezpečenie informovanosti o plánoch nákupov v elektronickom systéme ústavu;
- kontrola dopytov na základe projektovej a finančnej dokumentácie;
- zhromažďovanie a kompletizácia dopytov na nákupy;
- príprava a realizácia dopytových konaní (podľa kategórií a ceny);
- organizačné zabezpečenie realizácie nákupu vrátane celkovej dokumentácie postupu;
- kontrola ponúk (technických i cenových);
- kontrola realizácie nákupu.
Požiadavky na zamestnanca
Technicko – odborné požiadavky:
- občianstvo: Slovenská republika;
- VŠ vzdelanie (právnické, ekonomické, marketing, technické);
- dĺžka praxe v danej oblasti : minimálne 5 rokov;
- znalosť pravidiel INCOTERMS a ich aplikácií;
- znalosť RJ a AJ slovne a písomne;
- užívateľská znalosť práce s PC (Word, Excel), znalosť účtovných programov a databáz
výhodou;
- skúsenosť s analýzou cien nakupovaných zariadení a materiálov, prehľadom trhu v
medzinárodnom meradle;
- znalosti z oblasti techniky /elektroniky, kryogennej techniky, výpočtovej techniky,
komunikácie;
- skúsenosť v odvetví technických a technologických zariadení a materiálov;
- schopnosť práce v medzinárodnom kolektíve.
Zamestnanecké výhody, benefity
Informácie o pracovnom zaradení a platových podmienkach:
- pozícia v stabilnej a prestížnej medzinárodnej organizácii;
- plný pracovný úväzok na dobu maximálne 6 rokov;
- platená dovolenka podľa pracovného zaradenia;
- služobný byt (s čiastočným hradením nájmu zo strany SÚJV);
- plat v rozsahu 500 až 900 EUR / mesačne / ekvivalent v Rbl (podľa vzdelania, praxe
a dosiahnutých výsledkov);
- príplatok (kompenzácia pobytových nákladov a.j.) v rozmedzí 2000 - 2500 USD;
mesačne (podľa vzdelávanie a praxe);
- úhrada leteniek do SR 1x ročne (vrátane rodinných príslušníkov).
Informácie pre uchádzača
Požadované kontaktné dokumenty:
- Štruktúrovaný profesijný životopis;
- motivačný list (v RJ alebo AJ);
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
- súhlas s ich prípadným postúpením SÚJV;
- kópia výpisu z registra trestov.
Požadované dokumenty zašlite na adresu „Sekretariát splnomocneného zástupcu vlády SR
v SÚJV, Sekcia vedy a techniky, MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1“ a ich
elektronickú verziu na e-mailovú adresu „sujv.vybor@jinr.ru“ v termíne do 31. 1. 2022.
Kontakt
Cryosoft sro
Považská 40A, Košice, Slovensko
Kontaktná osoba: ing Stefan Molokac