kandidáta / kandidátku na pozíciu špecialistu / špecialistky pre Public Relations Spojeného ústavu jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne, Ruská Federácia

Cryosoft sro

Miesto práce
Rusko
Adresa
Spojeného ústavu jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne, Ruská Federácia
Pracovná oblasť
Administratíva, Ľudské zdroje a personalistika, Právo a legislatíva, Veda a výskum, Žurnalistika a médiá
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Administratíva, Ľudské zdroje a personalistika, Právo a legislatíva, Veda a výskum, Žurnalistika a médiá
Ponúkaný plat
2 000 - 2 500 USD / Mesiac
Informácie o pracovnom zaradení a platových podmienkach:
- pozícia v stabilnej a prestížnej medzinárodnej organizácii;
- podľa dohody plný alebo skrátený pracovný úväzok na dobu maximálne 6 rokov (3
roky s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 roky);
- dovolenka podľa pracovného zaradenia;
- služobný byt alebo ubytovanie v hoteli (s možnosťou čiastočného hradenia nájmu zo
strany SÚJV);
- Plat v rozmedzí 500 -900 EUR / mesačne /ekvivalent v Rbl (podľa vzdelania, praxe a
dosiahnutých výsledkov);
- príplatok (kompenzácia pobytových nákladov) v rozmedzí 2000 - 2500 USD / mesačne
(podľa vzdelania a praxe);
- úhrada leteniek do SR 1x ročne vrátane rodinných príslušníkov.
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské I. stupňa
Termín ukončenia výberového konania
31.1.2022
Termín nástupu
1.3.2022
Náplň práce
Pracovná náplň:
- tvorba podkladov pre PR komunikáciu;
- riadenie stratégie PR aktivít a koncepcie;
- zodpovednosť za vzťahy s médiami a prenos informácií prostredníctvom tlače,
rozhlasových a televíznych kanálov, sociálnych sietí;
- koncepcia textov pre webové stránky Výboru;
- príprava periodických informačných a propagačných materiálov, písanie tlačových
správ, PR článkov;
- spoluorganizovanie spoločných vedeckých podujatí s SÚJV (konferencií, workshopov
a pod.);
- zabezpečenie informovanosti o činnosti a plánoch SÚJV i jednotlivých laboratórií;
- prezentácia jednotlivých aktivít v rámci spolupráce SR a SÚJV a ďalšími členskými
krajinami;
- úzka spolupráca s vedeckými pracoviskami v SR;
- popularizácia spolupráca SR s SÚJV (veda, výchova študentov, spolupráca s
priemyselnými partnermi a pod.);
- budovanie a rozvíjanie vlastných kontaktov s novinármi
- spolupráca s MŠ SR a príprava článkov pre web.
Požiadavky na zamestnanca
Technicko – odborné požiadavky:
- štátne občianstvo SR;
- trestná bezúhonnosť;
- VŠ vzdelanie zodpovedajúceho zamerania;
- novinárska prax alebo skúsenosti v odborei minimálne 2 roky;
- plynulá znalosť Ruského a Anglického jazyka slovom i písmom;
- -písomné a ústne komunikačné zručnosti;
- orientácia v medzinárodnom prostredí vzdelávania, vedy a výskumu;
- proaktívny prístup s cieľom iniciovať a realizovať projekty;
- schopnosť práce v medzinárodnom kolektíve.
Zamestnanecké výhody, benefity
- pozícia v stabilnej a prestížnej medzinárodnej organizácii;
- podľa dohody plný alebo skrátený pracovný úväzok na dobu maximálne 6 rokov (3
roky s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 roky);
- dovolenka podľa pracovného zaradenia;
- služobný byt alebo ubytovanie v hoteli (s možnosťou čiastočného hradenia nájmu zo
strany SÚJV);
- Plat v rozmedzí 500 -900 EUR / mesačne /ekvivalent v Rbl (podľa vzdelania, praxe a
dosiahnutých výsledkov);
- príplatok (kompenzácia pobytových nákladov) v rozmedzí 2000 - 2500 USD / mesačne
(podľa vzdelania a praxe);
- úhrada leteniek do SR 1x ročne vrátane rodinných príslušníkov.
Informácie pre uchádzača
Požadované kontaktné dokumenty:
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- motivačný list,
- kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas s ich prípadným postúpením SÚJV Dubna
- kópia výpisu z registra trestov
Požadované dokumenty zašlite na adresu „Sekretariát splnomocneného zástupcu vlády SR
v SÚJV, Sekcia vedy a techniky, MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1“ a ich
elektronickú verziu na e-mailovú adresu „sujv.vybor@jinr.ru“ v termíne do 31. 1. 2022.
Kontakt
Cryosoft sro
Považská 40A, Košice, Slovensko
Kontaktná osoba: ing Stefan Molokac