stavebný inžinier-projektant

Geotechnik Sk, s.r.o.

Miesto práce
Žilina
Pracovná oblasť
Stavebníctvo a reality
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva, Živnostenský list / IČO
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Ponúkaný plat
1 400 - 1 400 EUR / Mesiac
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Termín ukončenia výberového konania
6.11.2023
Termín nástupu
dohodou
Náplň práce
konštrukčné práce, projektovanie
Požiadavky na zamestnanca
znalosť AutoCAD
Zamestnanecké výhody, benefity
podiel na zákazkách, osobné ohodnotenie
Stručná charakteristika spoločnosti :
SPOLOČNOSŤ GEOTECHNIK SK, s.r.o. JE AKREDITOVANÁ NA VYKONÁVANIE STATICKÝCH ZAŤAŽOVACíCH SKÚŠOK PILÓT, MIKROPILÓT, SKÚŠKY INTEGRITY PILÓT A SKÚŠOK ZEMNÝCH KOTIEV A KLINCOV
Spoločnosť GEOTECHNIK SK, s.r.o. vznikla v roku 2005, ako pokračovateľ činnosti samostatnej súkromnej praxe zoskupenia odborníkov
v geotechnike a stavebnom inžinierstve. V súčasnej dobe táto činnosť pokračuje v s.r.o., kde pôsobia:
absolvent Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Bratislave, odbor vodné stavby a vodné hospodárstvo.
absolventi ŽU stavebnej fakulty, odbor mosty, pozemné staviteľstvo
absolvent Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, odbor inžinierska geológia a hydrogeológia,
cca 4-6 externých spolupracovníkov z oblasti inžinieringu, geodézie a kartografie.
Naša spoločnosť vykonáva viacero odborných činnosti z oblasti geotechniky:
projekčná činnosť v oblasti špeciálneho zakladania
hlboké stavebné jamy
založenie objektov na hĺbkových základoch
založenie objektov v nevhodných geologických podmienkach
sanácia a podchytávanie starých a havarovaných objektov
zväčšenie únosnosti základov pri rekonštrukciách objektov
návrh nových oporných múrov rôznymi technológiami
sanácie havarovaných a pohnutých oporných múrov
inžinierskogeologický, hydrogeologický prieskum
prieskum geofaktorov životného prostredia
sanácie zosuvných území
sanácia geologického prostredia
Kontakt
Geotechnik Sk, s.r.o.
Západná, Žilina 4, Slovensko
Kontaktná osoba: Boris Vrábel
Tel.: 0905665729