žeriavnik

HYDROSERVICE spol .s.r.o

Miesto práce
Celé slovensko
Pracovná oblasť
Služby
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Ponúkaný plat :
1 000 - 1 500 EUR /
Požadované vzdelanie
Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Náplň práce
- vykonávanie prác so zdvíhacím zariadením pri manipulácii s materiálom (nakládka, vykládka)
- zabezpečovanie bežnej obsluhy mobilného žeriavu, prenášanie bremien a iných obslužných činností súvisiacich s prácou mobilného žeriavu
-starostlivosť o zverený stroj.
Požiadavky na zamestnanca
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)
Kvalifikačná karta vodiča, Osvedčenie o základnej kvalifikácii a Osvedčenie o pravidelnom výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
Preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (žeriavnický preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Vodičské oprávnenie: Skupina B
Skupina C, E výhodou
Ďalšie požiadavky: - tachografová karta vodiča
- preukaz obsluhy Aa - mobilné žeriavy výložníkového typu
Všeobecné spôsobilosti: manuálna zručnosť,hospodárnosť, spoľahlivosť, precíznosť, dochvíľnosť, samostatné vystupovanie, ochota pracovať nadčas
Stručná charakteristika spoločnosti :
VVL TECHNIKA - VODNÝ LÚČ

• VVL 300 - 1000 bar
• VVL 1000 - 2500 bar
• rezanie kovov VVL
• hydrodemolácia betónov

DIAMANTOVÁ TECHNIKA

• jadrové vŕtanie
• pílenie stenovou pílou
• pílenie lanovou pílou
• pílenie škárovou rezačkou (podlahy)

SANAČNÉ PRÁCE

• opravy a rekonštrukcie mostov a betónových konštrukcií
• odstraňovanie povrchových úprav oceľových a betónových konštrukcií
• vysokotlakové nástreky povrchových úprav oceľových a betónových konštrukcií
• injektážne práce
• zosilňovanie konštrukcií karbónovými lamelami
Kontakt
HYDROSERVICE spol .s.r.o
Bernolákova 57, Zlaté Moravce, Slovensko
Kontaktná osoba: Marián Kúsek
Tel.: 0918632156