Predajca kníh zo skladu

Literárne informačné centrum

Miesto práce
Bratislava
Pracovná oblasť
Obchod
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva, Brigáda / Dohoda o prac. činnosti
Typ úväzku
Práca na skrátený úväzok
Ponúkaný plat :
Mzda na polovičný úväzok je vypočítaná podľa mzdových tabuliek pre Verejnú správu.
Požadované vzdelanie
Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Náplň práce
Literárne informačné centrum prijme predajcu kníh zo skladu na polovičný pracovný úväzok.
Nástup možný od 1. marca 2017.
Požiadavky na zamestnanca
Potrebné skúsenosti s PC skladovým programom.
Informácie pre záujemcu
Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom: drabova@litcentrum.sk, telefonicky: 02/20473506 alebo osobne na sekretariáte riaditeľky Literárneho informačného centra, Nám. SNP 12, 5. poschodie č. 506 u Brigity Drábovej.
Stručná charakteristika spoločnosti :
Literárne informačné centrum je hlavným dokumentačným a koncepčným centrom slovenskej literatúry, ktorú propaguje doma aj v zahraničí. Spolupracuje so zahraničnými vydavateľmi pri vydávaní diel slovenských autorov a finančne tieto vydania podporuje, poskytuje štipendijné pobyty zahraničným prekladateľom slovenskej literatúry, organizačne zabezpečuje knižné expozície SR na vybraných knižných veľtrhoch a výstavách, organizuje literárno-kultúrne podujatia, vykonáva sprostredkovateľské a agentúrne služby v oblasti literárnej tvorby, vydáva knižné publikácie, zamerané na literárnu vedu.
Kontakt
Literárne informačné centrum
Nám. SNP 12, Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba: Brigita Drábová
Tel.: 02/20473506