Stavebný inžinier

Manpower Slovensko, s.r.o.

Miesto práce
Košický kraj, Prešovský kraj, Vranov nad Topľou
Pracovná oblasť
Stavebníctvo a reality, Architektúra
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Stavebníctvo a reality, Architektúra
Požadované vzdelanie
Stredoškolské s maturitou, Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské I. stupňa
Náplň práce

· Plánovanie, riadenie a koordinovanie stavebných projektov


· Postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby


· Technická normalizácia a projektovanie


· Právne predpisy a základné pojmy v oblasti investičnej výstavby


· Systémy a normy kvality v investičnej činnosti


· Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi


· Zabezpečovanie údajov z katastra nehnuteľnosti


· Koordinácia a kontrola priebehu investičnej činnosti u pridelených stavieb


· Plánovanie investičných procesov v oblasti investičnej činnosti u pridelených stavieb


· Posudzovanie projektovej dokumentácie a stanovenie podmienok stavieb


· Spracovanie finančných rozpočtov projektových alebo investičných akcií


· Stanovovanie spôsobov realizácie investícií


· Vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti investícií projektov


· Vypracovávanie podkladov na tvorbu podnikateľského zámeru za zverenú oblasť


· Zabezpečovanie náležitosti stavieb k návrhu na vydanie rozhodnutí


· Zabezpečovanie povolení a ďalších podkladov od orgánov štátnej správy


· Zabezpečovanie vysporiadania majetko-právnych vzťahov na nehnuteľnostiach


· Kontrola dodržiavania právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany prírody a krajiny


· Orientácia v postupoch a metódach na vykonávanie odborných geodetických prác, vrátane spracovania výsledkov terénnych prác a ich dokumentácia

Profil kandidáta

· osvedčenie o odbornej spôsobilosti - stavbyvedúci


· Analyzovanie a riešenie problémov


· Organizovanie a plánovanie práce


· Samostatnosť


· Tímová práca


· Prakticko-technický typ


· anglický jazyk – pokročilý vítaný


· Microsoft Word – pokročilý


· Microsoft Excel – pokročilý


· Microsoft Power Point – pokročilý


· Internet /e-mail, www/ – pokročilý


· AutoCAD – základy


· Vodičský preukaz sk. A,B

Kontakt
Manpower Slovensko, s.r.o.
Slovensko
Kontaktná osoba: Veronika Andraščíková