zamestnanec chránenej dielne

Mesto Nemšová

Miesto práce
Trenčín
Adresa
Regionálne centrum Biologicky rozložiteľného odpadu, Gorkého 2097, 914 41 Nemšová
Pracovná oblasť
Iné
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Iné
Ponúkaný plat
750 EUR / Mesiac
Platové podmienky pre uvedenú pozíciu:
• vo výške 750,00 Eur v závislosti od dĺžky započítateľnej odbornej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v platnom znení
Požadované vzdelanie
Stredoškolské bez maturity, Stredoškolské s maturitou
Termín ukončenia výberového konania
18.3.2024
Termín nástupu
20.3.2024
Náplň práce
obsluha a manipulačné práce s pracovnými mechanizmami a údržba mechanizmov; práca v oblasti nakladania z bioodpadov, t. j. biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinový a kuchynský odpad z domácností; práca v kompostárni zahŕňajúca najmä obsluhu a riadenie: drviča bioodpadu, preosievača, nakladača, kompostovacie kontajnery, fermentora, Samuraia 5
Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné požiadavky:
• úplné stredoškolské vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie bez maturity
• vodičský preukaz skupiny B, T a C výhodou
• výhoda strojnícky preukaz
Kritériá a ďalšie požiadavky:
• osoba musí byť zdravotne ťažko postihnutá s min. invaliditou 41%
• osoba nemôže mať zdravotne postihnutý zrak a sluch
• bezúhonnosť
• lojálnosť, motivácia pre prácu, flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť
Zamestnanecké výhody, benefity
zvýhodnené príspevky na stravovanie
dovolenka nad rámec Zákonníka práce
Informácie pre uchádzača
Platové podmienky pre uvedenú pozíciu:
• vo výške 750,00 Eur v závislosti od dĺžky započítateľnej odbornej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v platnom znení
Termín nástupu: 20.03.2024
Podrobnejšie informácie o obsadzovanom mieste sú dostupné u Mgr. Beaty Trškovej, referentky životného prostredia na tel. č.: 032 6509622, prípadne e - mailom: trskova@nemsova.sk
Spolu s prihláškou do výberového konania s uvedením e – mailového kontaktu zašlite:
• fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• podpísaný štruktúrovaný životopis
• potvrdenie o odbornej praxi
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
Uchádzači o pracovné miesto zašlú svoju prihlášku na adresu:
Mesto Nemšová Ul. Janka Palu 2/3, sekretariát primátora, 914 41 Nemšová
alebo doručte osobne do podateľne Mestského úradu.
Pri doručení poštou označte uzatvorenú obálku výrazným nápisom „Výber – zamestnanec chránenej dielne“ – NEOTVÁRAŤ!“ Za doručenú sa považuje prihláška, ktorá bola doručená v stanovenom termíne do podateľne MsÚ Nemšová (nie podacia pečiatka pošty).
Uzávierka pre doručovanie prihlášok: 18.03.2024 do 12,00 h.
Termín ukončenia výberového konania je 18.03.2024
Kontakt
Mesto Nemšová
Janka Palu 2/3, Nemšová, Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Belková