Riaditeľ základnej školy

Obec Bobot

Miesto práce
Trenčiansky kraj, Bánovce nad Bebravou
Adresa
Bobot 63
Pracovná oblasť
Školstvo a vzdelávanie
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Školstvo a vzdelávanie
Ponúkaný plat
800 - 1 000 EUR / Mesiac
vyhlásené výberové konanie s konkrétnymi požiadavkami je zverenjené na www.bobot.sk v časti DOKUMENTY
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Termín ukončenia výberového konania
3.8.2020
Termín nástupu
1.9.2020
Náplň práce
Predpoklady na výkon pozície riaditeľ'a školy sú stanovené v $ 6 zákona 317/2009 Z. z
o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č.390/2011 Z. z
Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné predpoklady
- vysokoškolské vzdelanie Il. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre uvedený druh a typ školy stanovené vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
- vykonanie I. atestácie podľa § 59 a § 90 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z.z.
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- predpodklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č.552/2003
Ďalšie požiadavky a kritéria:
- riadiace, manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
- znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
- ovládanie práce s PC/ word, excel, práca s internetom
Informácie pre uchádzača
vyhlásené výberové konanie s konkrétnymi požiadavkami je zverenjené na www.bobot.sk v časti DOKUMENTY
Stručná charakteristika spoločnosti :
obec
Kontakt
Obec Bobot
Bobot 56, Bobot, Slovensko
Kontaktná osoba: Danka Ďuriačová