Projektový manažér

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Miesto práce
Dolný Kubín
Adresa
Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín
Pracovná oblasť
Umenie a kultúra
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Umenie a kultúra
Ponúkaný plat
900 - 0 EUR / Mesiac
Odmeňovanie na základe Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a v súlade s prílohou č.3 k Nariadeniu vlády SR č. 388/2018 Z. z.,
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské I. stupňa
Termín ukončenia výberového konania
13.1.2021
Termín nástupu
1.2.2021
Náplň práce
• písanie, implementácia a uzavieranie projektov
• vyhľadávanie možností spolufinancovania
• koordinácia spolupráce s kolegami, partnermi, starostami obcí a organizáciami pôsobiacimi v rôznych oblastiach regionálneho rozvoja
• vymýšľanie nových možností pre projekty
• pomoc pri riadení chodu kancelárie a každodennej administratívy
Požiadavky na zamestnanca
Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie
Študijný odbor: zameranie na oblasť kultúry výhodou
Požadovaná prax: 3-ročná odborná prax
Pozícia vhodná pre absolventa: nie
Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa
Osobnostné predpoklady:
• komunikačné zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
• znalosť štátneho jazyka,
• znalosť cudzieho jazyka – angličtina, ďalší jazyk výhodou
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
• bezúhonnosť
Ďalšie požiadavky:
• odbornosť – znalosť problematiky dostupných grantov a výziev vhodných pre verejnú správu v Slovenskej republike
Zamestnanecké výhody, benefity
• stabilná verejná inštitúcia s bohatou históriou
• možnosť osobného a profesijného rastu
• flexibilný pracovný čas
Informácie pre uchádzača
Zoznam požadovaných dokumentov:
• motivačný list,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• fotokópia dokladu o vzdelaní,
• vlastný návrh projektu na realizáciu kultúrneho a/alebo výchovného podujatia
• prehľad projektov, na ktorých implementácii sa uchádzač podieľal, spolu so zdrojom, kde je možné informáciu overiť.
Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:
- poštou na adresu: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká ul. 1263/55, 026 01 Dolný Kubín
a zároveň
- emailom na adresu: osvetadk@osvetadk.sk s predmetom v tvare „výberové konanie – projektový manažér – priezvisko“
Stručná charakteristika spoločnosti :
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne je odborným programovým a poradenským centrom pre kultúru a vzdelávanie v regióne. Vzniklo na základe Osvetového zákona v roku 1953 a za takmer šesťdesiat rokov aktívneho pôsobenia v oblasti miestnej a regionálnej kultúry sa etablovalo na inštitúciu s vysokým odborným kreditom, tradíciou, systematickosťou a koncepčnosťou pri vyhľadávaní, uchovávaní, sprístupňovaní, zveľaďovaní a propagovaní tradičných i súčasných kultúrnych hodnôt v regióne i šírení nových vedomostí a zručností.
Kontakt
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Bysterecká 1263/55, Dolný Kubín, Slovensko
Kontaktná osoba: Ján Šimko