Finančný asistent

Prague Civil Society Centre, nadační fond

Miesto práce
Hlavné mesto Praha
Adresa
Politických vězňů 21, Praha 1
Pracovná oblasť
Ekonomika a financie
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Ekonomika a financie
Požadované vzdelanie
Stredoškolské s maturitou, Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské I. stupňa, Vysokoškolské II. stupňa
Termín ukončenia výberového konania
31.1.2018
Náplň práce
Finančný asistent bude zodpovedný za zaistenie toho, aby rôzne programy a akcie Prague Civil Society Centre zodpovedali politike, postupom a pokynom, zákonným požiadavkám a zásadám „najlepšej praxe“. Bude spolupracovať s referentami programov v rámci tímu vzdelávacieho a výmenného programu alebo tímu programu inovácií a komunikácie a bude zodpovedný za spoluprácu medzi tímom a oddelením financií a správy.
Viac podrobností o týchto dvoch programoch nájdete tu:
Program inovácie a komunikácie (https://praguecivilsociety.org/innovation-communication/)
Vzdelávací a výmenný program (https://praguecivilsociety.org/learning-exchange/)
Konkrétne finančný asistent bude:
• riadiť spoluprácu medzi prideleným programom a tímami financií a správy,
• podieľať sa na vytváraní celkového rozpočtu programu a pomáhať referentom programov pri vytváraní rozpočtov jednotlivých projektov (ako sú konferencie, pracovné semináre, stáže, štipendiá, minigranty),
• pripravovať a sledovať zmluvy s predajcami a dodávateľmi, účastníkmi akcií a partnermi,
• kontrolovať finančné správy od partnerov programov,
• zhromažďovať, riešiť a archivovať finančné dokumenty získané od partnerov,
• zaistiť včasný a dôkladný platobný proces,
• sledovať výdaje programu a kontrolovať alokáciu nákladov v Navision (finančný softvér),
• pripravovať finančné správy pre program a pomáhať referentom programov pri vypracovávaní jednotlivých správ o projektoch,
• sledovať fungovanie programu s cieľom zaistiť dodržiavanie vnútorných požiadaviek (vrátane zadávania zákaziek/výberových konaní).
Požiadavky na zamestnanca
• Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií, účtovníctva, managementu a ekonomiky alebo aspoň dvojročné skúsenosti v príslušnej oblasti (napr. projektové a finančné riadenie alebo účtovníctvo).
• Plynulý písomný a ústny prejav v angličtine a ruštine. Upozorňujeme, že kandidáti, ktorí nehovoria po anglicky i rusky, budú automaticky vyradení.
• Základná spôsobilosť v oblasti účtovníctva, financií a správy.
• Dobré znalosti v oblasti výpočtovej techniky (MS Office), vynikajúca znalosť programu Excel.
• Vysoká úroveň sebaorganizácie, spoľahlivosť a usilovnosť v prístupe k práci.
• Analytické schopnosti a umenie riešenia problémov.
• Schopnosť pracovať v medzinárodnom tíme, trpezlivosť a tímový duch.
• Vynikajúce schopnosti v oblasti komunikácie a budovania vzťahov a kreatívny prístup k riešeniu problémov.
• Osobná integrita, dôveryhodnosť a oddanosť poslaniu Prague Civil Society Centre.
Informácie pre uchádzača
Pozícia je na plný úväzok (40 hodín týždenne) v našej centrále v centru Prahy. K funkcii patrí konkurencieschopný plat a každý rok 25 dní dovolenky.
Záujemcom odporúčame zaslať do 31. januára 2017 svoj životopis (max. 2 strany) a motivačný list (maximálne 2 strany) v angličtine na nasledujúcu e-mailovú adresu: jobs@praguecivilsociety.org. Bohužiaľ z dôvodu očakávaného počtu uchádzačov budú kontaktovaní len kandidáti z užšieho výberu. Pohovory budú prebiehať vo februári 2018.
Stručná charakteristika spoločnosti :
Prague Civil Society Centre je nezisková organizácia, ktorá pôsobí v oblasti podpory a posilňovania občianskej spoločnosti vo východnej Európe a strednej Ázii. Veríme, že občianska spoločnosť je kľúčovou hybnou silou spoločenských zmien, a pracujeme na zaistení flexibility, kontaktov a nástrojov, aby mohla hrať poprednú úlohu v rozvoji regiónu. Čeliac zložitým podmienkam centrum podporuje kreativitu, inovácie a technológie ako základ udržateľnej a rozmanitej občianskej spoločnosti.
Sídlo centra je v Prahe a zamestnáva 24-členný tím z 13 rôznych krajín.
Kontakt
Prague Civil Society Centre, nadační fond
Politických vězňů 1272/21, Praha, Česká republika
Kontaktná osoba: Kristyna Kolarova