Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola drevárska

Miesto práce
Zvolen
Adresa
Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen
Pracovná oblasť
Školstvo a vzdelávanie
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Školstvo a vzdelávanie
Ponúkaný plat
Mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované vzdelanie
Stredoškolské bez maturity, Stredoškolské s maturitou, Vysokoškolské I. stupňa, Vysokoškolské II. stupňa
Termín ukončenia výberového konania
25.5.2021
Termín nástupu
1.9.2021
Náplň práce
Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom - majstrom odbornej výchovy
Požiadavky na zamestnanca
- ukončené stredné odborné vzdelanie - výučný list v odbore stolár a ukončené úplné stredné odborné vzdelanie - maturita so zameraním na drevárstvo a nábytkárstvo
alebo
- vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa so zameraním na drevárstvo a nábytkárstvo
- pedagogická (odborná) prax vítaná
- bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť
Informácie pre uchádzača
Majster odbornej výchovy:
- plný pracovný úväzok 37,5 hodín/týždenne, z toho priama výchovno-vzdelávacia činnosť 24-35 hodín/týždenne
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
- motivačný list,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní,
- písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania
Termín podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 31. mája 2021
poštou, emailom alebo osobne na adresu:
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen
Email: sosdrev@sosdrev.sk
Vybraní uchádzači spĺňajúci požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor v sídle školy. Termín a čas pracovného pohovoru oznámi vyhlasovateľ vybraným uchádzačom emailom najneskôr 5 dní pred jeho konaním.
Stručná charakteristika spoločnosti :
Stredná odborná škola drevárska
Kontakt
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen, Slovensko
Kontaktná osoba: Stredná odborná škola drevárska