Učiteľ elektrotechnický predmetov

Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

Miesto práce
Kysucké Nové Mesto
Adresa
Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Pracovná oblasť
Školstvo a vzdelávanie
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok, Práca na skrátený úväzok
Ponúkaný plat
Odmena v zmysle zákona č. 553/2023 - Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské I. stupňa
Termín ukončenia výberového konania
05.02.2023
Termín nástupu
ihneď
Náplň práce
Vyučovanie odborných predmetov – Elektronika, Elektrické merania, Elektrotechnická spôsobilosť, Mechatronika podľa učebných osnov schválených MŠVVaŠ SR.
Požiadavky na zamestnanca
Znalosť anglického jazyka, cieľavedomosť, precíznosť, ochota vzdelávať sa, svedomitý a iniciatívny prístup k práci, bezúhonnosť.
motivačný list – žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, iné doklady preukazujúce vzdelanie
Informácie pre uchádzača
Požadované doklady zasielajte v termíne do 05.02.2024 poštou na adresu školy Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: riaditel@sossknm.sk alebo sa telefonicky informujte na nižšie uvedených kontaktoch.
Kontaktné údaje na zamestnávateľa:
Sekretariát riaditeľa školy: Stanislava Čurajová, 041/4254 700
Zástupca pre teoretické vyučovanie – Ing. Pavol Pavlus, 0917 496 123
Personálne oddelenie – Katarína Ondrúšková, 041/4254 717
Kontakt
Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto
Športová 1326, Kysucké Nové Mesto, Slovensko
Kontaktná osoba: Ondrej Holienčík Mgr. Ing.
Tel.: 0903622121