PR a projektový manažér

Stredoslovenská galéria

Miesto práce
Banská Bystrica
Adresa
Dolná 141/8
Pracovná oblasť
Manažment, Marketing a reklama, Obchod, Umenie a kultúra, Žurnalistika a médiá
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Manažment, Marketing a reklama, Obchod, Umenie a kultúra, Žurnalistika a médiá
Ponúkaný plat
885 EUR / Mesiac
Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. Základná stupnica platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme a podľa Katalógu pracovných činností - 7. platová trieda ( Od 885 EUR/mesiac ) + osobný príplatok
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské I. stupňa, Vysokoškolské II. stupňa
Termín ukončenia výberového konania
31.1.2023
Termín nástupu
1.3.2023
Náplň práce
- tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov k verejnosti
- zabezpečovanie informačných, publikačných a tlačových vzťahov zamestnávateľa k verejnosti a k hromadným oznamovacím prostriedkom
- vypracovávanie a realizácia komunikačnej stratégie galérie
- budovanie, rozvíjanie a udržiavanie dobrých vzťahov s médiami a verejnosťou, zastupovanie organizácie pred médiami a verejnosťou
- aktívna správa webu (Wordpress), sociálnych sietí (Google, FB, IG, Youtube,...)
- príprava návrhov sponzorských aktivít
- sledovanie výziev na podávanie grantových projektov, vypracovanie potrebnej dokumentácie a dohliadanie na realizáciu projektov
Požiadavky na zamestnanca
- analyzovanie a riešenie problémov
- informačná gramotnosť
- komunikácia, jednanie s ľuďmi
- kultivovaný písomný a slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
- pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
- prezentovanie, samostatnosť, tvorivosť (kreativita)
Informácie pre uchádzača
Životopisy so žiadosťou o prijatie do zamestnania je potrebné posielať na adresu hatalova@sgb.email najneskôr do 31.1.2023.
Termín výberového konania bude uchádzačom zaslaný emailom.
Stručná charakteristika spoločnosti :
Stredoslovenská galéria je regionálnou galériou s programovým zameraním na prezentáciu, výskum a tvorbu zbierky moderného a súčasného umenia. Galéria sa profiluje ako otvorená inštitúcia. Popri odbornej činnosti zbierkotvornej galérie ponúka širokej verejnosti odborné kurátorské a edukačné projekty s rozšíreným sprievodným programom o iné umelecké druhy, ako sú súčasná literatúra, tanec, hudba, performancia či film.
Kontakt
Stredoslovenská galéria
Dolná 141/8, Banská Bystrica, Slovensko
Kontaktná osoba: Žaneta Hatalová