Učiteľ/ka angličtiny detí v predškolskom veku

Súkromná obchodná akadémia

Miesto práce
Žilina
Pracovná oblasť
Školstvo a vzdelávanie
Zmluvný vzťah
Živnostenský list / IČO
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Ponúkaný plat :
10 - 11 EUR /
Práca na živnosť alebo dohodu
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské I. stupňa
Náplň práce
1-2x týždenne/45min. výučba anglického jazyka pre deti predškolského veku-angličtina hrou
Požiadavky na zamestnanca
Min. 1-ročná prax, ukončené vyššie vzdelanie, osvedčenie/diplom o ukončení štúdia anglického jazyka,
Informácie pre záujemcu
V prípade záujmu kontaktujte tel: 0905826236
Kontaktná osoba: Ingrid Altincekic
proscholaris@centrum.sk
Stručná charakteristika spoločnosti :
Súkromná obchodná akadémia Akadémie vzdelávania v Žiline zabezpečuje vzdelávanie v dennej forme štúdijného
odboru 6324 6 00 - manažment regionálneho cestovného ruchu.
Taktiež zabezpečuje denné a externé štúdium v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia.
Spolupracujeme so strednými a vysokými školami, s vedeckými, výskumnými a odbornými inštitúciami pri zavádzaní a
šírení nových prvkov vedy a techniky do praxe.
Kontakt
Súkromná obchodná akadémia
Jarná 13, Žilina, Slovensko
Kontaktná osoba: Ingrid Altincekic
Tel.: 0905826236