Prevádzkový elektrikár

SVP, š. p. OZ Piešťany, SPSV II. Piešťany

Miesto práce
Piešťany
Pracovná oblasť
Životné prostredie
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Požadované vzdelanie
Stredoškolské s maturitou
Náplň práce
Zabezpečenie opráv zariadení vo VN a NN. Vykonávanie elektroinštalačných prác - napätie 1000V, zabezpečovanie protipovodňovej ochrany. Zhotovovanie elektroinštalačných rozvodov do 380V podľa projektovej dokumentácie a i.
Požiadavky na zamestnanca
Podmienkou k prijatiu uchádzača je požadované vzdelanie v danom odbore, Osvedčenie VN, Vyhl. 508/2009 Z. z. - § 21 a 23.
Znalosti v odbore elektrotechniky NN a VN.
Stručná charakteristika spoločnosti :
Hlavným predmetom činnosti podniku je správa
a ochrana povrchových a podzemných vôd.
Kontakt
SVP, š. p. OZ Piešťany, SPSV II. Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, Piešťany, Slovensko
Kontaktná osoba: Niščáková Zuzana Mgr.