Odborný garant komunitného centra

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Miesto práce
Rimavská Sobota
Pracovná oblasť
Iné
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Iné
Ponúkaný plat
790 EUR / Mesiac
hrubá mzda
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Termín ukončenia výberového konania
10.10.2017
Termín nástupu
1.11.2017
Náplň práce
HĽADÁME KOLEGU na poskytovanie poradenstva, pomoc rodinám a aktivity s deťmi.
Náplň práce:
-koordinácia odborných, akreditovaných činností
-sieťovanie miestnej samosprávy, úradov, organizácii a odborníkov v meste Rimavská Sobota
-vyhľadávanie a koordinácia zamestnancov a dobrovoľníkov
-príprava a realizácia podujatí a aktivít pre cieľovú skupinu
-práca s ohrozenými rodinami, mladými dospelými po odchode z detského domova
-poskytovanie poradenstva pre cieľovú skupinu
Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné predpoklady:
-vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v odbore sociálna práca / psychológia / sociálne služby a poradenstvo
-minimálna prax 3 roky v sociálnej práci
Informácie pre uchádzača
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):
-štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
-doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
-uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
-súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári
Žiadosť spolu s dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota do 5.10.2017.
Kontakt
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslava Kováčiková