vychovávateľ/-ka (pomocný/-á)

Komunita Kráľovnej pokoja

Miesto práce
Šaľa
Adresa
Močenok
Pracovná oblasť
Služby, Školstvo a vzdelávanie, Zdravotníctvo a farmácia
Zmluvný vzťah
Pracovná zmluva
Typ úväzku
Práca na plný úväzok
Druh pracovného pomeru
Služby, Školstvo a vzdelávanie, Zdravotníctvo a farmácia
Ponúkaný plat
500 - 900 EUR / Mesiac
plat sa skladá z tarifného platu, ktorý sa zvyšuje o príplatok za odpracované roky u pedagogických zamestnancoch, príp. sa zamestnanec zaraďuje do vyššieho platového stupňa u nepedagogických zamestnancoch, a pripočítavajú sa príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, noci, vo sviatok, príp. sa udeľuje osobný príplatok v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované vzdelanie
Základné vzdelanie, Stredoškolské bez maturity, Vysokoškolské I. stupňa, Vysokoškolské II. stupňa
Termín nástupu
ihneď
Náplň práce
vychovávateľ/-ka v detskom domove na samostatnej skupine - výchovno-vzdelávacia práca na samostatnej skupine Detského domova v čase mimo vyučovania, individuálne plánovanie, odborná práca s dieťaťom, citové nasycovanie dieťaťa, vykonávanie spoločných úkonov s deťmi počas dňa, upratovanie, varenie, spoločné výlety a pod., rozvíjanie pracovných zručností dieťaťa podieľaním sa na spoločných prácach v domácnosti s prihliadnutím na vek dieťaťa, rozvoj estetického cítenia, kultúry detí a fyzickej zdatnosti, starostlivosť o hygienu a bezpečnosť detí, starostlivosť o dodržiavanie režimu dňa detí, vrátane odpočinku, dostatočného spánku, nácvik správnych návykov spoločenského správania detí, návykov potrebných pri osobnej hygiene, estetike, udržiavaní čistoty a poriadku v osobných veciach, v izbe, v spoločných priestoroch, aj v okolí zariadenia, rozvoj vôľových a morálnych vlastností dieťaťa, smerovanie jeho zmýšľania, cítenia a konania k najvyšším hodnotám, vychovávateľ učí deti všetkým domácim prácam, učí ich primerane veku pomáhať aj v priestoroch kuchyne a variť;
pomocný/-á vychovávateľ/-ka v detskom domove na samostatnej skupine počas noci, ukladanie a zobúdzanie detí, dohľad počas noci, pranie, žehlenie, upratovanie na samostatnej skupine (10 detí)
pomocný/-á vychovávateľ/-ka v detskom domove na samostatnej skupine počas dňa - príprava stravy, jedla, upratovanie a asistencia vychovávateľovi
Požiadavky na zamestnanca
-vzťah k deťom, trpezlivosť,
- schopnosť a zručnosť vo výchove, pracovať koncepčne, dôslednosť vo výchove, budovanie vzťahu k deťom, vedieť deti motivovať a viesť,
- vzťah k manuálnym prácam (pranie, žehlenie, upratovanie), ktoré sa vykonávajú spolu s deťmi,
- zručnosti a zodpovednosť uprednostňujeme pred vzdelaním,
- aktívny prístup k riešeniu problémov a úloh,
- aktívna priama činnosť s deťmi,
Iné výhody
organizácia s dlhoročnou skúsenosťou (vznik v roku 1993),
rôznorodá činnosť (nie monotónna práca),
rast osobnosti a zručností (účasť na kurzoch a ďalšom vzdelávaní),
stravovanie, rehabilitácia,
nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času zohľadňujúce potreby zamestnanca,
pracovná doba rozdelená na služby v týždni 8 hodín, počas víkendov 12 hodín,
v prípade pomocného vychovávateľa s nočnými službami práca každú druhú noc 12 hodín
Informácie pre záujemcu
komunikovať výhradne cez e-mail, zaslať žiadosť so životopisom
Stručná charakteristika spoločnosti :
Poskytovanie sociálnych služieb a pomoci v Detskom domove Močenok, v Domove sociálnych služieb Močenok, v Domove sociálnych služieb Radošina. Špecializovaná pomoc deťom, mladým dospelým - odchovancom detských domovov (výchova, poradenstvo, vzdelávanie, pracovné uplatnenie a pod.). Pomoc zdravotne postihnutým občanom - prednostne mladým s mentálnym postihom. Prevádzkovanie chránených dielní. Obnova národných kultúrnych pamiatok - kaštieľ Radošina, kaštieľ Močenok, záchrana Gaštanice Radošina z roku 1896. Poskytovanie rekreačných priestorov v Hrabičove s kapacitou 50 osôb. Poľnohospodárska činnosť - obrábanie pôdy - 30 ha, chov zvierat - kravy, ošípané, ovce, pávy, pštrosi - emu hnedý, muflóni, daniele.
Kontakt
Komunita Kráľovnej pokoja
Piešťanská 11/18, Radošina, Slovensko
Kontaktná osoba: ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý, PhD.